Autorisationsregisteret

Information om sundhedsperson

Autorisationsstatus:
Autorisation gyldig.

Fornavn(e): Vibeke
Efternavn: Manniche
Fødselsdato:
 
15-11-1961
Faggruppe: Læge
Dato for udstedelse af autorisation: 30-01-1989
Autorisations ID: 00ML4
Uddannelsesland (grunduddannelse): Danmark

Skærpet tilsyn:


Styrelsen for Patientsikkerhed har den 17.09.2021 sat læge Vibeke Manniche (autorisations- ID 00ML4) faglige virke under skærpet tilsyn i en periode på 1 år. Det er styrelsens vurdering, at der er begrundet mistanke om, at læge Vibeke Manniche vil kunne udgøre en forringet sikkerhed på grund af alvorlig kritisabel faglig virksomhed.