Autorisationsregisteret

Information om sundhedsperson

Autorisationsstatus:
Autorisation gyldig.

Fornavn(e): Birgit Thalwitzer
Efternavn: Enghild
Fødselsdato:
 
31-10-1977
Faggruppe: Jordemoder
Dato for udstedelse af autorisation: 12-12-2002
Autorisations ID: 05LBH
Uddannelsesland (grunduddannelse): Danmark