Autorisationsregisteret

Information om sundhedsperson

Autorisationsstatus:
Autorisation gyldig.

Fornavn(e): Nghi Qui Hung
Efternavn: Le
Fødselsdato:
 
04-03-1978
Faggruppe: Læge
Dato for udstedelse af autorisation: 31-08-2006
Autorisations ID: 0693M
Uddannelsesland (grunduddannelse): Danmark
Dato for tilladelse til selvstændigt virke: 16-05-2008

Speciale:

Dato for anerkendelse:
Almen medicin 13-04-2017